/*** * review Bar - JS Code */ $(window).on('load', function() { let trustCounter = 0; let trustCounterText = document.querySelectorAll("#Trustami_text_only_widget_container .trustami_textOnly_box span")[15].innerHTML; if(trustCounterText) { trustCounter = parseInt(trustCounterText.replace(',','')) } else { trustCounter = 3820 } let countBegin = trustCounter - 100; setInterval(function(){ if(countBegin < trustCounter){ document.getElementById("review-counter").innerHTML = ++countBegin; } },20); });

Bemærkninger om bortskaffelse af batteri


I forbindelse med salg af batterier eller med levering af udstyr, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende: Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. hun Gamle batterier som vi har eller har haft som nye batterier i vores sortiment kan returner det gratis til vores forsendelseslager (forsendelsesadresse). Den på Symbolerne vist på batterierne har følgende betydning: Symbolet med en overstreget skraldespand betyder, at batteriet ikke er i Husholdningsaffald kan gives væk.

  • Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly
  • Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
  • Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk venligst ovenstående oplysninger.