/*** * review Bar - JS Code */ $(window).on('load', function() { let trustCounter = 0; let trustCounterText = document.querySelectorAll("#Trustami_text_only_widget_container .trustami_textOnly_box span")[15].innerHTML; if(trustCounterText) { trustCounter = parseInt(trustCounterText.replace(',','')) } else { trustCounter = 3820 } let countBegin = trustCounter - 100; setInterval(function(){ if(countBegin < trustCounter){ document.getElementById("review-counter").innerHTML = ++countBegin; } },20); });

Merknader om batteriavhending


I forbindelse med salg av batterier eller med levering av utstyr som inneholder batterier, er vi forpliktet til å gjøre deg oppmerksom på følgende: Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. hun Gamle batterier som vi har eller har hatt som nye batterier i vårt sortiment kan returner den gratis til vårt fraktlager (fraktadresse). Den på Symbolene som vises på batteriene har følgende betydning: Symbolet med en søppelkasse med kryss over betyr at batteriet ikke er i Husholdningsavfall kan gis bort.

  • Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 % bly etter masse
  • Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
  • Hg = Batteriet inneholder mer enn 0,0005 vektprosent kvikksølv.

Vær oppmerksom på informasjonen ovenfor.