Vilkår for dekkgarantien


1. Gjenstand for dekkgarantien

1.1. En dekkgaranti inkluderer kun de som står på salgsfakturaen fra CW Performance Wheels GmbH dekk oppført, forutsatt at de selges med en minimum mønsterdybde på 4 mm og er mindre enn fire år gamle fra produksjonsdatoen (DOT-nummer) og selges av CW Performance Wheels GmbH en dekkgaranti er uttrykkelig gitt. Dekkgarantien gjelder uttrykkelig ikke felger eller andre hjuldeler, slik som fester, oppheng, bremser osv., men kun til dekkene.

1.2. Dekkgarantien gis gratis.

1.3. Krav på dekkgarantien ved kjøp av dekk fra CW Performance Wheels GmbH eksisterer ikke. Dekkgarantien inntrer kun dersom det er kjøpt fra CW Performance Wheels GmbH er uttrykkelig gitt og gitt sammen med det solgte komplette settet med hjul.

2. Omfanget av dekkgarantien

2.1. Under dekkgarantien mottar skadelidte følgende fordeler ved en uforutsett punktering forårsaket av ytre påvirkninger (dette inkluderer utelukkende dekkskader som følge av kjøring over/mot en gjenstand (inkludert en fortauskant), kjøring i en spiss gjenstand og et sprengt dekk):

a) en reparasjon, dvs. reparasjon av det skadede dekket er mulig:

(1) Hvis reparasjonen utføres av CW Performance Wheels GmbH kjører:

Kreditt for reparasjonskostnadene som påløper for å reparere skaden på dekket opp til maksimalt €100 inkludert mva. Det er ingen rett til betaling av en sum penger, så hvis reparasjonen koster mindre enn € 100, vil kun reparasjonskostnadene bli kreditert

(2) Hvis reparasjonen ikke utføres av CW Performance Wheels GmbH kjører:

Kreditt på den opprinnelige kjøpesummen for det skadede dekket (salgsfaktura fra CW Performance Wheels GmbH) i beløpet for reparasjonskostnadene som påløper for å reparere det skadede dekket, opp til maksimalt €100 inkludert mva. Betalingen av beløpet som skal godskrives fordringshaver er avhengig av at fordringshaver sender inn og sender reparasjonsfakturaen fra verkstedet med kvitteringsseddel til CW Performance Wheels GmbH avhengig.

b) en reparasjon, dvs. reparasjon av det skadede dekket, er ikke mulig:

Kredering av et pengebeløp i beløpet som er et resultat av tabellen nedenfor for hvert skadet dekk, gradert i henhold til mønsterdybde og alder på dekket (relatert til produksjonsdato - DOT-nummer), men maksimalt €500 totalt på prisen for å kjøpe et nytt dekk hos CW Performance Wheels eK :

 • Mer enn 7,9 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 100 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 12 måneder gammelt
 • Mer enn 7,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 80 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 24 måneder gammelt
 • Mer enn 6,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 60 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 36 måneder gammelt
 • Mer enn 5,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 40 % av kjøpesummen for det gamle dekket, maks. 48 måneder gammelt
 • Mer enn 4,0 mm gjenværende slitebane på skadetidspunktet: 20 % av kjøpesummen for det brukte dekket, maks. 60 måneder gammelt

2.2. En ytterligere forutsetning for garantiservice i henhold til pkt. 2.1.b) er at ved skade på det gamle dekket som ikke kan repareres, kan et nytt dekk av samme type (samme modell) kun kjøpes fra CW Performance. Hjul eK er kjøpt og innhentet. I dette tilfellet vil beløpet som skal refunderes i henhold til avsnitt 2.1.b) bli motregnet eller kreditert kjøpesummen for de nye dekkene. I dette tilfellet (kjøp av nye dekk), vil en kreditt kun gjelde for kjøpesummen for dekket, ikke til eventuelle tilleggstjenester som kan ha blitt bestilt eller belastet, som installasjonskostnader, leveringskostnader osv. hvis kredittbeløpet fastsatt i henhold til tabellen ovenfor (avsnitt 2.1.b) er høyere enn kjøpesummen for de nye dekkene.

2.3. Alle tjenester under dekkgarantien gjelder kun dekket/dekkene som er skadet av en garantihendelse, men ikke uskadde dekk, selv om de er på samme aksel og/eller som følge av en reparasjon ellerDe resulterende forskjellige profildybdene må også byttes ut.

2.4. Tjenester under dekkgarantien er utelukket i følgende tilfeller:

 • Dekkskade når kjøretøyet brukes av en uautorisert sjåfør
 • med vilje forårsaket dekkskade
 • Dekkskade forårsaket av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør, opprør eller ordre fra høye myndigheter, sivil uro, jordskjelv, kjernekraft, kjernefysisk stråling eller radioaktive stoffer
 • Dekkskade på grunn av design-, produksjons- eller materialfeil
 • Dekkskade på grunn av normal eller for tidlig slitasje eller aldring eller smuss forårsaket av bruk
 • Dekkskade dersom tredjepart er ansvarlig for dette som leverandør (produsent eller forhandler/spesialist), entreprenør eller fra reparasjonsordre
 • Dekkskade dekkes av produsenten eller spesialfirmaet som en del av garantien eller servicen
 • Dekkskader på grunn av værforhold
 • Dekkskade som oppstår under dekkmontering
 • Dekkskade eller tap av dekk på grunn av tyveri
 • Dekkskade eller tap av dekk på grunn av hærverk

2.5. Tjenestene fra dekkgarantien er begrenset til tjenestene spesifisert i avsnitt 2.1.

2.6. Tjenestene fra dekkgarantien forfaller når funnene til CW Performance Wheels GmbH har blitt fullført på ytelseskravene til dekkgarantien og fordelsnivået, og fordringshaveren har fremlagt og gitt alle nødvendige bevis (spesielt kjøpsbevis for dekkene som selges med dekkgaranti) og har svart på alle spørsmål som kreves for å fastslå ytelseskravene og gitt informasjon. I denne sammenheng plikter saksøker særlig å kontakte CW Performance Wheels GmbH rapporter eventuelle dekkskader umiddelbart de skadede dekkene frem til inspeksjon og evaluering av CW Performance Wheels GmbH å beholde og CW Performance Wheels GmbH på forespørsel om inspeksjon og evaluering, for å dokumentere skademønsteret på en forståelig måte, spesielt ved å ta bilder, umiddelbart gi all informasjon som er nødvendig for å fastslå ytelseskravene til dekkgarantien, samt enhver undersøkelse av årsaken til dekkskaden og spørsmålet om en Reparasjon av skaden er mulig.

Hvis fordringshaveren ikke oppfyller disse forpliktelsene, forfaller ikke garantitjenestene. CW Performance Wheels GmbH Har i dette tilfellet mulighet til å sette fordringshaveren en rimelig frist til å utføre de utestående handlingene, sammen med varselet om at garantitjenestene utløper dersom den fastsatte perioden utløper uten at fordringshaveren har oppfylt de forpliktelser som påhviler ham. Dersom fordringshaver ikke oppfyller de forpliktelser som påhviler ham innen fristen til tross for fristfastsettelse og varsling, bortfaller garantitjenestene for den aktuelle garantisaken.

3. Dekkgarantifordringshaver

Kontraktpartneren CW Performance Wheels GmbH ved kjøp av dekket selges med dekkgaranti.

Dekkgarantien og garantikravene kan ikke overføres. Kravene til tjenestene fra dekkgarantien kan ikke overdras.

4. Garantiperiode

Dekkgarantien gjelder for en periode på ett år, fra kjøpsdatoen for dekket som selges med dekkgaranti. En utvidelse av dekkgarantien er utelukket. Dekkgarantien utløper automatisk etter ett år.