Forhold


Vilkår og betingelser og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grunnbestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontraktene du inngår med oss som leverandør ( CW Performance Wheels GmbH ) via nettstedet www.performance-wheels.de. Med mindre annet er avtalt, er inkludering av vilkår du kan ha brukt motstridt.

(2) En forbruker i betydningen av følgende forskrift er enhver fysisk person som inngår en rettslig transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når de inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Gjenstanden for kontrakten er salg av varer .

(2) Så snart det respektive produktet er plassert på nettstedet vårt, gir vi deg et bindende tilbud om å inngå en kontrakt under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via nettbasert handlekurvsystem som følger:
Varene beregnet for kjøp legges i "handlekurven". Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonslinjen for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha ringt opp "Kasse"-siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og fraktvilkår, vises alle ordredata igjen på ordreoversiktssiden.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmåte, vil du enten bli ført til bestillingsoversiktssiden i nettbutikken vår, eller du vil først bli omdirigert til leverandørens nettsted av umiddelbar betalingssystem.
Hvis du blir videresendt til det respektive umiddelbare betalingssystemet, gjør det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Du vil da bli omdirigert tilbake til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk.
Før du sender bestillingen, har du muligheten til å sjekke all informasjonen på nytt, endre den (også bruke "tilbake"-funksjonen til nettleseren) eller kansellere kjøpet.
Ved å sende inn bestillingen via "kjøp"-knappen, erklærer du at du aksepterer tilbudet på en juridisk bindende måte, hvorved kontrakten dannes.

(4) Dine forespørsler om utarbeidelse av et tilbud er ikke bindende for deg. Vi gir deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. på e-post), som du kan akseptere innen 5 dager.

(5) Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med kontraktsinngåelsen skjer via e-post, i noen tilfeller automatisk. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har gitt oss er korrekt, at mottak av e-postene er teknisk garantert og spesielt at den ikke hindres av SPAM-filtre.

§ 3 Særlige avtaler om tilbudte betalingsmåter

(1) SEPA direkte belastning (grunnleggende og/eller selskapsavtale)
Når du betaler med SEPA kjernedebitering eller SEPA-selskapsdirekte debitering, gir du oss fullmakt til å kreve inn fakturabeløpet fra den angitte kontoen ved å utstede et tilsvarende SEPA-fullmakt.
Fristen for å sende inn forhåndsmeldingen reduseres til 5 dager før forfall. Du er forpliktet til å sørge for at kontoen har tilstrekkelige midler på forfallsdatoen. Ved returnert avtalegiro på grunn av din feil, må du bære de påløpte bankkostnadene.

§ 4 tilbakeholdsrett , eiendomsforbehold

(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett i den grad det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3) Hvis du er en gründer, gjelder også følgende:

a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene inntil alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er fullført. Pantsetting eller overdragelse som sikkerhet er ikke tillatt før eiendomsretten til de forbeholdte varene er overgått.

b) Du kan videreselge varene i den ordinære virksomheten. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet til fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, og vi aksepterer oppdraget. Du er videre autorisert til å inndrive kravet. Men dersom du ikke oppfyller betalingsforpliktelsene dine på riktig måte, forbeholder vi oss retten til å inndrive kravet selv.

c) Hvis reserverte varer kombineres og blandes, får vi medeierskap til den nye varen i forhold til fakturaverdien av reserverte varer til de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene som vi har krav på på din anmodning i den grad realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Vi er ansvarlige for å velge verdipapirene som skal frigis.

§ 5 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

(2) Ved brukte gjenstander utelukkes krav om mangler dersom mangelen først viser seg ett år etter levering av varen. Dersom mangelen viser seg innen ett år etter levering av varen, kan krav om mangler gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen på to år fra levering av varen. Begrensningen ovenfor gjelder ikke:

- uaktsomt forårsaket skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lem eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- i den grad vi uredelig har skjult mangelen eller har påtatt oss garanti for varens tilstand.

(3) Som forbruker blir du bedt om å sjekke varen for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart ved levering og varsle oss og transportøren om eventuelle reklamasjoner så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen innvirkning på dine lovpålagte garantikrav.

(4) Hvis du er en gründer, gjelder følgende i avvik fra garantibestemmelsene ovenfor:

a) Kun vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

b) Ved feil skal vi gi en garanti, etter eget skjønn, ved utbedring eller etterlevering. Dersom utbedring av mangelen mislykkes, kan du enten kreve prisavslag eller trekke deg fra kontrakten. Utbedring av mangler anses som mislykket etter et nytt mislykket forsøk, med mindre noe annet oppstår på grunn av varens eller mangelens art eller de andre omstendighetene. Ved retting slipper vi å bære de økte kostnadene som oppstår ved å frakte varene til et annet sted enn utførelsesstedet dersom transporten ikke samsvarer med varens tiltenkte bruk.

c) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Den forkortede fristen gjelder ikke:

- uaktsomt forårsaket skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lem eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- i den grad vi har skjult mangelen på uredelig vis eller har påtatt oss en garanti for varens tilstand;
- for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel;
- når det gjelder lovfestede regressrettigheter som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 6 Lovvalg, Oppføringssted, Jurisdiksjonssted

(1) Tysk lov gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen gitt av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold ikke trekkes tilbake (begunstigelsesprinsippet).

(2) Utførelsesstedet for alle tjenester som oppstår fra forretningsforholdet med oss og jurisdiksjonsstedet er vårt registrerte kontor hvis du ikke er en forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond under offentlig rett. Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt jurisdiksjonssted i Tyskland eller EU, eller hvis ditt bosted eller vanlige opphold ikke er kjent på tidspunktet for saksbehandlingen. Fullmakten til å anke til domstolen ved et annet lovlig jurisdiksjonssted forblir upåvirket.

(3) Bestemmelsene i FNs salgskonvensjon gjelder uttrykkelig ikke.
 


 

II. Kundeinformasjon

1. Selgerens identitet

CW Performance Wheels GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: 038314346666
E-post: info@performance-wheels.de


Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig online tvisteløsning (OS-plattform), tilgjengelig på https://ec.europa.eu/odr .

2. Informasjon om kontraktsinngåelse

De tekniske trinnene for inngåelsen av kontrakten, inngåelsen av selve kontrakten og korrigeringsmulighetene utføres i samsvar med forskriften "Kontraktinngåelse" i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktstekstlagring

3.1. Kontraktsspråket er tysk .

3.2. Vi lagrer ikke hele kontraktsteksten. Før bestillingen sendes via nettbasert handlekurvsystem , kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av utskriftsfunksjonen i nettleseren. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil ordredataene, opplysningene som kreves av loven for fjernavtaler og de generelle vilkårene bli sendt til deg igjen på e-post.

3.3. Dersom du ber om et tilbud utenfor nettbasert handlekurvsystem, vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, f.eks. på e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

4. Viktige egenskaper ved varen eller tjenesten

De essensielle egenskapene til varene og/eller tjenesten finner du i det respektive tilbudet.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Prisene oppført i de respektive tilbudene og fraktkostnadene representerer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

5.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan ringes opp via en tilsvarende knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingsprosessen og bæres av deg i tillegg, med mindre det er lovet gratis levering.

5.3. Hvis levering skjer til land utenfor EU, kan det påløpe tilleggskostnader som vi ikke er ansvarlige for, slik som tollavgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (bankoverføring eller valutakursgebyrer), som du må bære.

5.4. Du må bære kostnadene som påløper for pengeoverføringen (bankoverføring eller valutakursgebyrer) i tilfeller der leveringen er gjort til et EU-medlemsland, men betalingen ble gjort utenfor EU.

5.5. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet.

5.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåter, forfaller betalingskravene fra inngått kontrakt til betaling umiddelbart.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende angitt knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet.

6.2. Er du forbruker er det lovregulert at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen som selges under forsendelse først går over på deg når varene utleveres til deg, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke dersom du selvstendig har oppdraget et transportselskap som ikke er navngitt av entreprenøren eller en annen person som er ansvarlig for å utføre forsendelsen.

Hvis du er en gründer, er levering og forsendelse på eget ansvar.

7. Lovfestet ansvar for mangler

Ansvar for mangler er basert på "Garanti"-bestemmelsen i våre generelle vilkår og betingelser (del I).


siste oppdatering: 27.07.2023