uttaksskjema


Eksempel på avbestillingsskjema

(Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

kl.:
CW Performance Wheels GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen
E-postadresse: info@performance-wheels.de

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

________________________________________________

Bestilt den (*)/mottatt den (*)

__________________

Navn på forbruker(e)

________________________________________________

Adresse til forbruker(e)


________________________________________________

Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)

__________________

Dato

__________________

(*) Stryk det som ikke er aktuelt.