Fortrydelsesret


Fortrydelsesret for forbrugere
(En "forbruger" er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i overvejende grad ikke kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed).
Vejledning om tilbagekaldelse
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse.
Fortrydelsesfristen er 14 dage med virkning fra den dag, 
- den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget produkterne i besiddelse, forudsat at du har bestilt et eller flere produkter inden for rammerne af en standardordre, og at dette/denne produkt/produkter leveres ensartet;
- hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget det sidste produkt i besiddelse, hvis du har bestilt flere produkter som led i en standardordre, og disse produkter leveres separat;
- hvor De eller en af Dem udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste dellevering eller den sidste enhed i besiddelse, hvis De har bestilt et produkt, som leveres i flere delleveringer eller enheder;
For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnr: +49 3831 6677110, e-mailadresse: info@or24.de) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.
For at sikre fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.
Konsekvenser af tilbagekaldelsen
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om tilbagebetaling af denne aftale fra dig, tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den mest rimelige standardlevering, som vi tilbyder). Vi anvender det samme betalingsmiddel, som du oprindeligt havde anvendt under den oprindelige transaktion, til denne tilbagebetaling, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil ikke blive opkrævet gebyrer i forbindelse med denne tilbagebetaling.
Vi afhenter produkterne.
Vi afholder omkostningerne ved returnering af produkterne.
Du skal kun betale for en eventuel værdiforringelse af produkterne, hvis denne værdiforringelse kan tilskrives en håndtering hos dig, som ikke var nødvendig for at kontrollere produkternes tilstand, egenskaber og funktionalitet.
Kriterier for udelukkelse eller udløb
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter
om levering af produkter, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra forbrugerens side er vigtig, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
ved levering af produkter, som hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis sidste anvendelsesdato hurtigt vil blive overskredet;
ved levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, som dog tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler.
Fortrydelsesretten bortfalder før tid i tilfælde af kontrakter
om levering af forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen;
for levering af produkter, hvis de på grund af deres tilstand er blevet blandet uadskilleligt med andre varer efter leveringen;
for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
Forlæg - formular til tilbagekaldelse
(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os).
- Til CW Performance Wheels GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen, e-postadresse: info@performance-wheels.de :
- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået vedrørende køb af følgende produkter (*)/
  levering af følgende tjenesteydelse (*)
- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)
- Forbrugerens (forbrugerens) navn
- Forbrugerens/forbrugernes adresse
- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af en anmeldelse på papir)
- Dato
(*) Den forkerte mulighed skal overstreges.